Medicatie dubbelcheck

Wanneer jij met medicatie te maken hebt, is het belangrijk dat de apotheek een Medicatie dubbelcheck van medicatie en andere medicijnen uitvoert. Wanneer een apotheek namelijk geen Medicatie dubbelcheck van medicatie en andere medicijnen uitvoert is er een kans dat jouw medicijnen niet goed worden uitgegeven of dat er verschillende medicijnen worden afgegeven. Dit kan in bepaalde situaties enorme gevolgen hebben die tot enorme vervelende consequenties kunnen leiden. Het kan zijn dat een apotheker een foutje maakt en dat de assistent dit niet opmerkt.

De kans op slechte medicijnen

Die kans is natuurlijk vrij groot aangezien er tientallen tot honderden medicijnen op een dag over de toonbank gaan. Daarbij is het dan ook belangrijk dat er een Medicatie dubbelcheck van medicatie en andere medicijnen wordt gedaan voordat de medicijnen worden uitgedeeld aan de consument. Een Medicatie dubbelcheck van medicatie en andere medicijnen uitvoeren is iets wat sinds enkele jaren actief is bij apotheken Het komt uit Amerika, waar er steeds vaker verkeerde medicijnen werden afgegeven, omdat er veel te veel patiënten waren en veel te weinig assistenten. Daardoor werden er fouten gemaakt bij het aanmaken van de medicatie en werden er verkeerde dosissen uitgekeerd aan de patiënten. Dit had desastreuze gevolgen en zorgde er voor dat er heel veel vervelende problemen ontstonden bij de patiënten en hun familie. Vele patiënten hebben te maken met de problemen die de slechte Medicatie dubbelcheck van medicatie en andere medicijnen tot gevolg heeft. Daarom is het in Amerika al tijden ingevoerd en dat is een heel goede ontwikkeling.

Nieuwe ontwikkeling op medicatiecheck

Sinds enkele jaren wordt de Medicatie dubbelcheck van medicatie en andere medicijnen ook in Nederland en andere landen in Europa toegepast en dit betekend dat er heel veel goede veranderingen zin in Europa op het gebied van Medicatie dubbelcheck van medicatie en andere medicijnen. Hierdoor is het aantal slecht uitgegeven of slecht afgemeten medicijnen dan ook enorm afgenomen. Dit heeft een zeer goede uitwerking op de patiënten, die veel minder vaak de verkeerde medicijnen mee krijgen en dus veel vaker op de juiste manier geholpen worden. Het is dan ook goed dat de Medicatie dubbelcheck van medicatie en andere medicijnen steeds serieuzer wordt uitgevoerd in Nederland. Het is hierbij enorm belangrijk dat de Medicatie dubbelcheck van medicatie en andere medicijnen door minstens twee assistenten wordt uitgevoerd, zodat het helemaal zeker is dat er geen slechte of slecht afgemeten medicijnen worden afgegeven aan patiënten.

Dubbelcheck