Buitenschoolse opvang

Kinderen tussen de vier en dertien jaar kunnen terecht op een buitenschoolse opvang (BSO). Buitenschoolse opvang is er voor, tijdens en na schooltijd terwijl de BSO ook in vakanties opvang aan kinderen biedt. Basisscholen verplicht buitenschoolse opvang te organiseren In Nederland zijn basisscholen sinds een aantal jaren verplicht om iets te organiseren voor buitenschoolse opvang, […]