Redactionele illustratie

Er zijn verschillende manieren om een stuk tekst in een krant of tijdschrift extra attentiewaarde te geven. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor het werken met kleuren of door bepaalde quotes uit te vergroten en kun je er ook voor kiezen een of meer foto’s bij een artikel te plaatsen. Je kunt echter ook kiezen voor een redactionele illustratie.

 

Een redactionele illustratie maakt altijd iets duidelijk(er)

In tegenstelling tot bijvoorbeeld een foto, maakt een redactionele illustratie altijd iets (extra) duidelijk. Eigenlijk moet het onderwerp van je tekst al na het zien van de redactionele illustratie duidelijk zijn en moet het bovendien aanzetten tot lezen. Het moet de interesse van mensen wekken. Mensen moeten alleen al op basis van een redactionele illustratie een artikel willen lezen. Dan namelijk heeft de redactionele illustratie ook daadwerkelijk meerwaarde. Die redactionele illustratie kan natuurlijk van alles zijn. Van tekening tot een grafiek of tabel met tekstjes; er zijn ontzettend veel manieren om een pakkende redactionele illustratie te maken.

Redactionele illustratie

Denk eens aan een verduidelijkende tekening van de rechtbanktekenaar

Telkens weer moet de illustratie iets verduidelijken wat in de tekst staat en als het daarbij ook nog eens de aandacht van de lezer trekt, dan heeft de redactionele illustratie haar werk meer dan gedaan. Bij een redactionele illustratie kun je overigens ook denken aan een tekening van bijvoorbeeld de rechtbanktekenaar. In dat geval komt er bij een tekst over een rechtszaak een tekening van de verdachte, ook al omdat de verdachte nooit zomaar gefotografeerd mag worden. Een mooie tekening voegt dan iets toe, zeker als de tekenaar oog heeft voor detail en de lezer een beeld geeft van hoe die ‘vreselijke misdadiger’ er zo ongeveer uitziet.

 

Meer dan een waardevolle toevoeging van een stuk tekst

Gek genoeg heeft de foto met de jaren minder invloed gekregen zoals ook het aantal fotografen voor redacties geslonken is. Dit heeft onder meer te maken met de opkomst van de smartphone en specifieker de steeds betere camera’s waarover de smartphones beschikken. Fotografie was vroeger een vak, tegenwoordig kan iedereen een aardige foto maken, gewoon met de smartphone. Daarmee werd ook meteen het belang van de foto duidelijk; die bleek dus niet zo heel groot. Steeds meer redacties raken overtuigd dat een redactionele illustratie wel een meer dan waardevolle toevoeging is; soms kun je met een dergelijk illustratie iets snel duidelijk maken. Sneller in elk geval dan met letters alleen.