Gastouderbureau

Er zijn heel wat mensen die zich misschien eens afvragen wat een gastouderbureau is. Een gastouderbureau is meer een soort tussenpersoon tussen ouders van de opvang kinderen en de gastouder zelf. Zo een gastouderbureau begeleidt ouder tijdens hun zoektocht naar een opvang die geschikt is voor hun kind of kinderen. Ook begeleidt zo een bureau gastouders die opzoek zijn naar werk voor hun. Gastouderbureaus hebben ook een aantal verantwoordelijkheden waar ze zich aan moeten houden. Zo is dan ook een gastouder wettelijk verplicht om zich in te schrijven bij een gastouderbureau. Het gastouderbureau helpt de gastouder dan ook om zich aan alle wettelijke eisen te voldoen. Daarbij gaat het om de eisen van gastouderschap. Zo een bureau is namelijk ook verantwoordelijk voor de veiligheid, de kwaliteiten en professionaliteit.

Gastouder

De verantwoordelijkheden

Er zijn een heleboel regels en kwaliteitseisen waar een gastouderbureau zich aan moet houden. Deze regels zijn dan ook opgenomen in een Algemene Maatregel van Bestuur. Zo een bureau moet zich aan volgende verantwoordelijkheden houden:

  • Het beoordelen ervan of de gastouder zich wel aan een verantwoorde samenstelling houdt van de groep opvang kinderen
  • De kwaliteit van de opvanglocatie beoordelen
  • De deskundigheid van de gastouder beoordelen
  • Ten minste 16 uur per jaar de bemiddeling en de begeleiding voor de gastouder
  • Het regelen van alle betalingen tussen de gastouders en ouders van de opvang kinderen

 

De eisen aan een gastouder

Voordat de gastouder in zo’n bureau kan worden opgenomen, dient degene aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen. Een gastouder moet bijvoorbeeld in het bezit zijn van een passend diploma en een aantal certificaten. Als zo een gastouder op meer dan drie kinderen tegelijk moet oppassen, is het belangrijk dat er nog een andere volwassen persoon bij is. Daarbij is het belangrijk dat er een tweede persoon bij is, omdat er in geval van nood meerdere personen beschikbaar kunnen zijn.

 

Het risico van een gastouderopvang

Niet alleen de gastouders maar ook de opvanglocaties worden goed beoordeelt door het bureau zelf. Als er eventuele risico’s zijn dient dat ook schriftelijk te worden vastgelegd. Daarbij gaat het om risico’s zoals gezondheid en veiligheid voor alle ruimtes waar de kinderen kunnen komen tijdens de opvang. Daarbij kan je denken aan de woonkamer, slaapkamer of speelruimtes. Ook risico’s zoals verwondingen worden hierin meegerekend, zoals vergiftiging, beknelling, botsing of verbranding. Iedereen hoort dan ook op de hoogte te zijn als er verwondingen gebeuren en er een noodgeval is. Zoals, de ouders en de gastouderbureau.